Verkiezingsbeloftes 2018

09 April 2024

Verkiezingsbeloftes 2018

Welke verkiezingsbeloftes uit 2018 werden gerealiseerd in Zemst?

Welke verkiezingsbeloftes uit 2018 werden gerealiseerd in Zemst? 
De bestuursperiode van uw gemeentebestuur zit er bijna op: op 13 oktober zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er in huis gekomen van de in 2018 gemaakte beloftes aan de kiezers in Zemst? We selecteerden 5 beloftes van het schepencollege en zochten uit wat er gerealiseerd is.

1. Bouw van een nieuwe sporthal in Zemst: GEPLAND
Een toekomstbeeld van de nieuwe sporthal in Zemst.
De huidige sporthal in de Schoolstraat is verouderd en de energiekosten swingen er de pan uit. Een renovatie is volgens het schepencollege niet mogelijk, dus werd in het meerjarenplan beloofd dat er deze legislatuur nog een nieuwe sporthal gebouwd zou worden. Waar die zou komen, was toen nog niet duidelijk. Maar ondertussen is beslist dat de sporthal naast gemeenschapscentrum De Melkerij komt. “Meer zelfs, de eerste steen wordt over enkele weken gelegd”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). Recent nog lanceerde de gemeente een oproep naar haar inwoners omdat ze mee over de naam van de zaal mogen beslissen. In de nieuwe sporthal zal voornamelijk volleybal en basketbal gespeeld worden, maar ook scholen zullen er gebruik van kunnen maken. Doordat de volleybal- en basketbalclubs naar de nieuwe zaal zullen verhuizen, komt er meer ruimte voor andere sporten vrij in de overige sporthallen.

2. Bouw van een nieuw woonzorgcentrum op een nieuwe zorgsite: GEPLAND
Op de site van woonzorgcentrum Releghem wordt in de toekomst een nieuwe zorg- en welzijnssite gecreëerd.
Vandaag beschikt de gemeente Zemst met het OCMW-rusthuis Releghem al over een woonzorgcentrum, maar in het meerjarenplan werd ruimte gemaakt voor de bouw van een nieuw rusthuis. Dat moet op dezelfde site komen, maar zou een echte zorg- en welzijnssite moeten worden. “In september zou het masterplan voor onze zorgsite klaar moeten zijn”, verduidelijkt Geerinckx. “Bij het opstellen van dat masterplan is ook de Vlaamse bouwmeester betrokken. We willen verschillende zorginstanties op één en dezelfde site centraliseren. Zo zal er dus niet alleen een nieuw woonzorgcentrum komen, maar zal er ook plaats zijn voor bijvoorbeeld assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en de fietsotheek. Via het masterplan zullen we een duidelijk zicht krijgen op wat er allemaal kan komen en wat dit alles zal kosten.”

3. Oprichting van een multifunctionele ‘buurtschuur’, waar de jeugd creatief kan zijn: UITGEVOERD
In de voormalige binnenspeeltuin De Speelbol in Elewijt werd de nieuwe zaal Sweynsteyn ondergebracht.
Het gemeentebestuur van Zemst beloofde in haar meerjarenplanning werk te maken van een zogenaamde multifunctionele ‘buurtschuur’. Volgens het schepencollege heeft de jeugd namelijk nood aan bijkomende infrastructuur om te repeteren, creatief te zijn en te ontspannen. “Enkele jaren geleden kochten we de voormalige binnenspeeltuin De Speelbol in Elewijt aan”, aldus Geerinckx. “In de zaal Sweynsteyn, zoals de voormalige binnenspeeltuin ondertussen heet, kunnen verenigingen hun ding doen, maar kunnen ook inwoners iets organiseren. Daarnaast is het nieuwe gebouw voor het jeugdhuis van Elewijt en hondenclub KACEZ op onze sportsite Hubert Van Innis klaar. Verschillende andere zalen, zoals d’Oude School in Weerde, werden dan weer vernieuwd.”

4. Aanleg van lokale, functionele fietslussen tussen de verschillende deelgemeenten: UITGEVOERD
Op de Robert Schumanlaan werden lichten voor overstekende fietsers geplaatst.
Om de inwoners aan te moedigen om de wagen wat vaker links te laten liggen voor korte verplaatsingen, nam het gemeentebestuur de aanleg van lokale, functionele fietslussen in de meerjarenplanning op. Die zouden de belangrijkste plekken van de deelgemeenten met mekaar verbinden. “Op verschillende plaatsen in de gemeente hebben we de fietspaden vernieuwd en zogenaamde moordstrookjes weggewerkt”, zegt de burgemeester. “Een duidelijk voorbeeld daarvan is de Robert Schumanlaan. Daar hebben we de fietser meer ruimte gegeven en kwamen er in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer ook verkeerslichten die fietsers veilig laten oversteken. Ook het centrum van Eppegem werd fietsvriendelijker gemaakt en op de Brusselsesteenweg werd een moordstrookje weggewerkt. Daarnaast werd het jaagpad langs de Zenne beveiligd met een haag. Dat was een project dat aanvankelijk niet op de agenda stond, maar door de verscheidene fietsongevallen langs de Zenne namen we die maatregel samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse Waterweg.”

5. Onderzoek naar bouw van een middenschool in Zemst: GEPLAND
Kunnen de lagereschoolkinderen in de toekomst in hun eigen gemeente op een middenschool les volgen?
Zemstse tieners moeten uitwijken naar voornamelijk Mechelen, Vilvoorde en Haacht voor hun middelbare studies. Bij de voorstelling van het meerjarenplan liet de gemeente weten dat de nood aan een middenschool vanaf 2025 hoog zou zijn en daarom werd beslist om deze legislatuur al met een onderzoek naar de mogelijke bouw ervan te starten. “Ondertussen hebben we al gesprekken met de OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, red.) gevoerd en ons dossier aanhangig gemaakt”, liet de burgemeester twee jaar geleden weten. Vandaag is er evenwel nog geen eerste steen gelegd. “Maar dat was ook niet de bedoeling”, schetst Geerinckx de huidige situatie. “We hebben altijd gezegd dat dit een project voor meerdere legislaturen zou zijn. Vandaag moeten we nog bekijken wat de ideale locatie voor de middenschool is. Daarnaast moet nog nagegaan worden tot welke onderwijskoepel de school zal behoren. Met andere woorden: dit plan is zeker niet opgeborgen, want we zijn er nog steeds van overtuigd dat er nood is aan een middenschool in Zemst.”