De mensen van

Groen Zemst

Sylvie Dehasque

2de plaats  Groen Zemst

Jurgen Schoevaerts

3de plaats  Groen Zemst Voorzitter

Diana Behets

Gemeenteraadslid

Peter Geerts

Secretaris

Theo Hijzen

Voorzitter Ledenvergadering