Theo Hijzen

Theo Hijzen

Theo Hijzen

Theo Hijzen heeft een lange carrière achter de rug als acteur-regisseur in het vroegere MMT, ’t Arsenaal, film en tv. In 1980 heeft hij zich met vrouw en kinderen in Zemst gevestigd. Hij kent de kracht van het woord - dat is zijn vak. Maar nu wil hij liever ‘doen’.

Hij werkt als vrijwilliger in de beheerploeg van Natuurpunt Zemst. Hij is artistiek directeur van de amateurtheatergroep Ipso Facto waar hij allerlei artistieke projecten mee doet. En geniet van zijn opgroeiende kleinkinderen.

De moderne samenleving staat voor grote uitdagingen. Iedereen weet dat het vijf voor twaalf is. Toch blijven kordate oplossingen achterwege door onwil tot veranderen, angst om politieke mandaten te verliezen, en onnozel gekibbel.

Groen staat voor inspraak, rationaliteit, versterken van de samenhorigheid, beschermen van ons leefmilieu. Daar wil hij zich met volle overtuiging voor inzetten.

Theo Hijzen

14de plaats

Theo Hijzen heeft een lange carrière achter de rug als acteur-regisseur in het vroegere MMT, ’t Arsenaal, film en tv. In 1980 heeft hij zich met vrouw en kinderen in Zemst gevestigd. Hij kent de kracht van het woord - dat is zijn vak. Maar nu wil hij liever ‘doen’.

Hij werkt als vrijwilliger in de beheerploeg van Natuurpunt Zemst. Hij is artistiek directeur van de amateurtheatergroep Ipso Facto waar hij allerlei artistieke projecten mee doet. En geniet van zijn opgroeiende kleinkinderen.

De moderne samenleving staat voor grote uitdagingen. Iedereen weet dat het vijf voor twaalf is. Toch blijven kordate oplossingen achterwege door onwil tot veranderen, angst om politieke mandaten te verliezen, en onnozel gekibbel.

Groen staat voor inspraak, rationaliteit, versterken van de samenhorigheid, beschermen van ons leefmilieu. Daar wil hij zich met volle overtuiging voor inzetten.