Theo Hijzen

Theo Hijzen

Theo Hijzen

Theo Hijzen heeft een lange carrière achter de rug als acteur-regisseur in het vroegere MMT, ’t Arsenaal, film en tv. Hij is al jaren actief bij Natuurpunt en engageerde zich in 2018 bij Groen. Theo zet zich in vanuit een oprechte sense of urgency: voor de draagkracht van onze planeet is het vijf voor twaalf, en de machthebbers lijken dat niet beseffen. 

Theo leidt de ledenvergaderingen bij Groen Zemst met zachte, doch kordate hand. 

Theo Hijzen

Voorzitter Ledenvergadering

Theo Hijzen heeft een lange carrière achter de rug als acteur-regisseur in het vroegere MMT, ’t Arsenaal, film en tv. Hij is al jaren actief bij Natuurpunt en engageerde zich in 2018 bij Groen. Theo zet zich in vanuit een oprechte sense of urgency: voor de draagkracht van onze planeet is het vijf voor twaalf, en de machthebbers lijken dat niet beseffen. 

Theo leidt de ledenvergaderingen bij Groen Zemst met zachte, doch kordate hand.