OCMW's gaan op in gemeentelijke administratie

OCMW's gaan op in gemeentelijke administratie

Tegen 1 september 2019 moeten alle OCMW's volledig worden geïntegreerd in de gemeentelijke administratie. Dat zegt het Vlaamse regeerakkoord.Op zich is zo'n integratie geen probleem, wel de manier waarop de Vlaamse regering dit aanpakt. Wanneer we de conceptnota van de bevoegde minister lezen, stellen we vast dat er stevig is gewerkt aan het (politieke) kader, maar niet echt aan de inhoud van de dienstverlening. Daardoor bestaat volgens Groen het risico dat de gemeenten de kwaliteit en de inhoud van de dienstverlening niet kunnen garanderen. Dat aanvaarden we niet zomaar. Vandaag werken het OCMW en het gemeentebestuur in Zemst al vrijwillig samen voor een beperkt aantal ondersteunende diensten zoals financiën, aankopen, ict, communicatie... Op termijn zullen hier nog een aantal ondersteunende diensten bijkomen. Zo werken beide besturen optimaal samen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. De kwaliteit van de dienstverlening verbetert erdoor. We kunnen met dezelfde middelen extra ruimte crëeren voor nieuwe initiatieven. Maar of dat nog kan na de volledige verplichte integratie tegen 2019, is nog maar de vraag. We vrezen dat een verplichte integratie leidt tot minder middelen. De meeste OCMW's hangen vandaag voor ongeveer 20 procent van hun middelen (subsidies) af van het federale en Vlaamse niveau. Omdat over deze middelen niets terug te vinden is in de conceptnota, kunnen ze die op termijn terugschroeven. Ook over het patrimonium dat de OCMW's vandaag in hun bezit hebben (en inzetten voor sociale doelen) staat niets in de nota. Het enige wat we terugvinden, is dat het patrimonium integraal overgaat naar de gemeenten. Er is geen garantie dat deze gronden en middelen zullen gebruikt worden voor sociale doelen.

Groen is ervan overtuigd dat we de samenwerking moeten verderzetten en verdiepen. Want alle stappen in de richting van een nog meer geïntegreerd sociaal beleid zijn positief. Zo kunnen we blijven investeren in toegankelijke en kwalitatieve dienst- en hulpverlening. Maar voor ons is de inhoud belangrijker dan het kader. Wij kijken dan ook uit naar het decreet voorzien tegen de zomer van 2017 en houden u uiteraard op de hoogte. Bart Vanpoucke

OCMW-Raadslid