Landbouw en natuur in Zemst

11 Februari 2024

Landbouw en natuur in Zemst

Synergie...

De laatste weken wordt er heel wat gezegd over landbouwgronden en natuurgebieden. Politieke polarisatie is niet vreemd aan die communicaties uit verschillende hoeken. Terwijl de realiteit niet zo zwart wit is of dat op gewestplannen er toch wat meer nuance is tussen groen en geel ingekleurd gebied. Ook over wie dan eigenaar is van die gronden wordt er heel wat beweerd. Even een paar feiten op een rij voor onze landelijke groene gemeente.

In Zemst (totaal oppervlakte 4.300 ha) hebben we 2.220 ha agrarische gebieden (volgens het gewestplan), wat dus meer dan de helft van het grondgebied (52%) is. Van die oppervlakte wordt 1.780 ha effectief voor landbouw gebruikt (41% van het grondgebied). 32% ligt in HAG (herbevestigd agrarisch gebied). Het effectief agrarisch gebruik (1.780 ha) ligt lager dan totaal agrarisch gebied (2.220 ha) omdat er woningen, bossen, speelterreinen, wegen, … zijn die gelegen zijn in het agrarisch gebied. Vooral de verpaarding en vertuining ontnemen in het agrarisch gebied effectief gebruik voor landbouw. Heel wat landbouwgronden worden gebruikt om paarden op te zetten of tuinen rond huizen van te maken. Eigenlijk wordt ongeveer 440 ha van het agrarisch gebied niet direct gebruikt voor landbouw. Dus het is niet zo dat landbouwgebied bedreigd wordt door bos of natuur. Opvallend detail daarbij is dat 11 % van het effectieve landbouwgebruik in groengebied ligt (204 ha van de 1.780 ha). Dus er wordt ook aan landbouw gedaan in natuurgebied. Het gaat over landschap met verschillende functies en invullingen die elkaar aanvullen.

We hebben 964 ha groengebied (natuur-, park-, buffer- of bosgebied) in Zemst (22 % van het grondgebied). Het bosbestand is 345 ha groot, dat is ongeveer 9% van de oppervlakte van de gemeente. Ongeveer 75 % van het bosbestand is gelegen in groengebied (244 ha) en ongeveer 25 % van het bosbestand in agrarisch gebied (87 ha)(dit is wettelijk verankerd via het bosdecreet).

Ongeveer 153 ha zijn eigendom van de gemeente (3,5 % van het grondgebied). Daarvan is 25 % bos (37 ha), ongeveer 45 % is landbouw (69 ha) en 30 % (sportterreinen, speelterreinen, pleintjes, perkjes, …). De eigendommen van Natuurpunt zijn 124 ha groot (ongeveer 3 % van het grondgebied). Daarvan is 71 ha bosgebied (ongeveer de helft bos – de helft graslanden). Het overgrote deel (90%) is gelegen in groengebied (of in ‘open ruimte gebied’). Deze graslanden worden meestal samen met een lokale landbouwer onderhouden en bewerkt in partnerschap. ANB is eigenaar van 35 ha gronden in onze gemeente (ongeveer 1 % van het grondgebied). Een klein deel van de gemeentelijke natuurprojecten ligt in agrarisch gebied volgens gewestplan (<5 ha)(Zennebruggenbos of Zennelintbos) die te nat zijn voor landbouwgebruik.

Blij dat we in Zemst vanuit een brede open-ruimte-visie en een gedeelde landschapsvisie werken met oog voor alle functies en balansen daarin. Ook water speelt daarbij cruciale rol! Als schepen van milieu en landbouw en voorzitter van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters proberen we met alle actoren de puntjes en belangen te verbinden. En als er conflicten of geschillen zijn dan lossen we dat samen op in dialoog.

 Facebook