Joeri Van den Brande wordt schepen van milieu, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

Joeri Van den Brande wordt schepen van milieu, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

Na een uitstekende verkiezingsuitslag van samen 17,5% en bijna 10% voor Groen hebben Groen en SP.A beslist om in een meerderheid te stappen in Zemst samen met VLAM en N-VA. Lijsttrekker Joeri Van den Brande wordt de eerste Groen schepen ooit in Zemst met een prachtig bevoegdheidpakket. Hij wordt schepen van milieu (duurzaamheid, klimaat, energie, afvalbeleid, ...), landbouw, onderwijs, digitalisering en ontwikkelingssamenwerking en noord-zuidwerking. Met deze bevoegdheden en het project in het algemeen kleurt het beleid in Zemst de komende jaren erg groen! We beseffen dat de nieuwe coalitie bij velen als een verrassing komt. Maar lokaal beleid vraagt lokale oplossingen. De beslissing is ingegeven door een inhoudelijk project dat garanties biedt op het uitvoeren van belangrijke delen van ons programma. Ander mogelijkheden zijn ook afgetast, maar boden beduidend minder garanties op een grote inhoudelijke rol voor onze partij.  Duurzaamheid en klimaat worden verweven in alle beleidsdomeinen, met bijvoorbeeld een CO2-toets. er komt een nieuwe mobiliteitsaanpak met veel aandacht voor de zwakke weggebruiker, bescherming van de open ruimte en een degelijke ondersteuning van al de Zemstse verenigingen. Het expliciete engagement van de vier partijen is dat we deze thema's willen aanpakken op een transparante en integere manier, met echte inspraak voor de Zemstenaar. Deze stijlbreuk en respect voor elkaars eigenheid zal de ruggengraat vormen van deze coalitie. Voor Groen was en is de samenwerking met SP.A-Zemst ook essentieel. Een sterk progressief blok in een brede coalitie. Groen en SP.A kijken er naar uit om mee te wegen op het beleid en een andere politiek in Zemst mee vorm te geven. Daar gaan we nu meteen mee aan de slag, in de eerste plaats tijdens de onderhandelingen omtrent een bestuursakkoord voor de komende zes jaar.