EEN PROPERE BAREBEEK EN DROGE KELDERS GRAAG!

Deze zomer verleende de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning aan Aquafin voor de uitbreiding van het (riool-) waterzuiveringsstation in Hofstade. Vijf jaar geleden gaf dat al aanleiding tot polemiek. Dat is nu niet anders! Op 10 juli 2014 verleende de deputatie van Vlaams-Brabant een milieuvergunning aan Aquafin voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWI) in Hofstade. Met de werken wil Aquafin niet alleen zorgen voor schoon water in de Barebeek, maar ook de waterzuiveringsgraad in Zemst sterk doen toenemen. Om dit doel te bereiken, zal een nieuwe, grotere RZWI gebouwd worden. De huidige installatie dateert van 1971 en heeft onvoldoende verwerkingscapaciteit om het afvalwater van de huishoudens in Hofstade, Boortmeerbeek (Schiplaken en zuidelijk deel) en Mechelen-Zuid (zuidelijk deel van Coloma) te zuiveren. Dat deze uitbreiding nodig is, staat als een paal boven water. De huidige installatie is immers slechts met 1485 huisgezinnen verbonden, terwijl het werkelijke aantal inwoners in deze regio veel hoger ligt.

Er is echter een probleem: het waterzuiveringsstation ligt in het overstromingsgebied van de Barebeek binnen een risicozone, waardoor de uitbreiding ten koste zal gaan van een noodzakelijke bufferzone. Bij een overstroming zal er in deze zones dus minder water kunnen worden opgenomen en stijgt het risico op natte voeten en kelders voor de omwonenden. Dat was overigens de reden waarom Aquafin voor hetzelfde project in 2009 niet de nodige vergunningen kreeg.

Om het overstromingsrisico te beperken zal Aquafin stroomafwaarts een nieuwe waterbuffer aanleggen. Groen Zemst wil echter absolute zekerheid voor elke wijk in Hofstade en omgeving, en dus eisen wij voldoende bufferzone.

Groen Zemst heeft bij de provincie daarom aangedrongen op extra maatregelen. Met resultaat: Aquafin zal de werking van de waterbuffers na vier seizoenen moeten evalueren. Wij verwachten in elk geval dat bij een negatief resultaat de nodige maatregelen zullen worden genomen. Groen Zemst zal er nauw op toezien dat Aquafin deze vergunningsvoorwaarden naleeft. Want na de regenbuien van eind augustus bereikte de Barebeek haar alarmpeil, dus onze oproep is zeker niet overbodig.