ZEMST KLIMAATNEUTRAAL: HOEVER STAAN WE?

Vorig jaar was de gemeente Zemst één van de vele VlaamsBrabantse gemeenten die het Burgemeestersconvenant mee ondertekenden. Zo engageert het gemeentebestuur zich om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op zijn grondgebied tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Tegen ten laatste 15 oktober 2015 moet Zemst een volledig onderbouwd gemeentelijk klimaatactieplan voorleggen aan de Europese Commissie. Dit plan beschrijft hoe de gemeente de vooropgestelde doelstellingen wil realiseren.De eerste stap hebben we ondertussen gezet: op basis van de resultaten van een CO2-nulmeting weet de gemeente dat huishoudens en transport de grootste bronnen van CO2-uitstoot vertegenwoordigen. De CO2meting leerde ook dat bij ongewijzigd beleid de CO2-uitstoot van het verkeer tegen 2020 nog zal toenemen in onze gemeente. Het klimaatactieplan moet dus zeker maatregelen bevatten die de CO2-uitstoot van het verkeer in en door Zemst aanpakken.  De gezondheid van onze inwoners kan er maar wel bij varen. Groen Zemst kijkt vol verwachting uit naar het klimaatactieplan dat Zemst de volgende maanden zal presenteren. Op welke thema's of sectoren zal de gemeente inzetten? Welke financiële middelen, instrumenten en diensten? stelt ze hiervoor beschikbaar? Wat zal het ambitieniveau voor CO2-reductie zijn? En last but not least: welke acties zal de gemeente ondernemen om de burgers, bedrijven en instellingen in onze gemeente te betrekken? Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak is voor Groen Zemst van cruciaal belang om het klimaatactieplan te laten slagen. Groen Zemst zal dit dossier van dichtbij blijven opvolgen. Uplace, de  Oosterweelverbinding en vele andere dossiers tonen aan dat waakzaamheid geboden is. Niet alle politieke partijen zijn even bekommerd om onze gezondheid en die van onze kinderen?

?DANNY DESMET - Bestuurslid Groen Zemst