WATERLOPEN IN ZEMST, Hoe hinder een meerwaarde wordt!

WATERLOPEN IN ZEMST, Hoe hinder een meerwaarde wordt!

De Barebeek kronkelt zich rond de dorpen Elewijt en Hofstade. Met de verbeterde waterkwaliteit én geur is ze een absolute meerwaarde voor de buurtbewoners. Tenzij ze in je kelder staat, natuurlijk ...? Door langdurige regenval trad de Barebeek de afgelopen jaren meermaals buiten haar oevers. Op sommige plekken lag de waterlijn ruim honderd meter verder dan gewoonlijk. In natuurgebieden of op open weilanden is dat geen probleem, in woongebied willen we dat uiteraard voorkomen. Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van  Zemst is er  woonontwikkelingsgebied voorzien in zones die nu door water worden bedreigd! En dat vinden wij geen goed idee ... Groen Zemst wil groene bufferzones voorzien langs waterlopen als de Barebeek en Zenne om bescherming te bieden tegen wateroverlast.Die zones zijn ecologisch én recreatief belangrijk als ze goed worden beheerd en er een fiets- en wandelweg wordt aangelegd. Daarnaast zijn open ruimten langs de waterlopen ook een buffer tussen de verschillende dorpen van Zemst. Wij willen bouwen aan zeven dorpen met elk hun eigenheid en karakter. Zeven afgebakende dorpscentra met woningen voor elk budget en enkele lokale handelaars en daarrond open ruimte voor natuur, landbouw en ontspanning.Tegen lintbebouwing, woonwijken buiten de dorpskernen en villa's her en der zeggen wij neen. Tegen een levendig, betaalbaar, duurzaam en mooi Zemst zeggen we volop ja!