WANDEL- EN FIETSBRUG OVER DE E19:ECO-LOGISCH!

WANDEL- EN FIETSBRUG OVER DE E19:ECO-LOGISCH!

De provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest hebben de handen in elkaar geslagen voor de uitbouw van het Fiets-GEN. Dit is de kapstok voor de realisatie van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur in de Vlaamse Rand en in Brussel. Wat betekent dit voor Zemst? Het is positief dat er gestart is met de uitwerking van een Fiets-Gen, maar het heeft voor Zemst een zeer kleine impact. Het Fiets-Gen beperkt zich tot de ons omringende gemeenten. Zemst komt in het hele rapport niet of nauwelijks aan bod. En daar wringt voor Groen Zemst het schoentje.

Het zou een goed signaal zijn om vanuit het gemeentebestuur te kijken in welke mate we op het fiets-GEN kunnen inpikken. Ook het vernieuwde subsidiereglement voor de aanleg of de herinrichting van fietspaden door de Provincie is een kans die we niet mogen laten liggen.

Het gemeentebestuur kan op die manier een aantal ontbrekende schakels in Zemst invullen. Hierbij denken we aan het doortrekken van het fietspad in Eppegem langs de Zenne en het opnieuw in ere herstellen van de trage weg tussen Weerde en Hofstade.

Deze trage weg werd bij de aanleg van de E19, doorsneden. Het heraanleggen van deze trage weg, via een eenvoudige wandel- en fietsbrug over de E19, zal de fietsers en wandelaars toelaten om op een veilige manier te gaan zwemmen, het BLOSO-domein te gebruiken, te gaan wandelen in het Vriezenbroek of langs de put van Weerde, een uitstapje te doen richting Planckendael - dit alles zonder de drukke en gevaarlijke Schumanlaan te moeten nemen.  Ook voor onze schoolgaande jeugd in Mechelen zou dit een veilig alternatief zijn voor de drukke Brusselsesteenweg.

Wij vinden dat onze schepen van mobiliteit deze unieke opportuniteit moet grijpen, om zo veiliger fietsen in en om Zemst te realiseren. Trek de kaart van de fietspaden en trage wegen! Want de fiets is en blijft het beste alternatief voor de korte afstanden, zowel voor woon-werkverkeer als voor de vrije tijd.

Wil je zelf meer weten over het Fiets-Gen?

Neem dan alvast een kijkje op de site van de provincie ...

www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/fiets/nieuws-fiets-gen