VEILIGE EN RESPECTVOLLE FIETS-O-STRADES GRAAG!

VEILIGE EN RESPECTVOLLE FIETS-O-STRADES GRAAG!

Zoals het een Groene partij betaamt, heeft Groen Zemst er altijd voor geijverd om de fietssnelweg van Antwerpen naar Mechelen door te trekken naar Brussel. Maar via welk tracé? Wij geven de voorkeur aan een fiets-o-strade op een eigen (deels nieuwe) bedding langs de spoorlijn Mechelen ? Vilvoorde. Zo vermijden we zo veel mogelijk de op- en afritten van winkelcomplexen, tankstations en drukke kruispunten. Een fiets-o-strade kan pendelaars en bewoners overtuigen om de auto vaker te laten staan en meer met de fiets te rijden. Daarnaast is er aandacht nodig voor een veilige schoolomgeving én veilige routes richting scholen, waarbij ouders met kinderen niet te veel hinder ondervinden van de (super)snelle fietsers op een fiets-o-strade.

Die visie is niet zomaar uit de lucht gegrepen. De officiële criteria waaraan een fietssnelweg moet voldoen spreken voor zich. We lijsten ze op:

  • fietser heeft voorrang op andere weggebruikers;
  • grotendeels autovrij traject;
  • maximale scheiding fietser-voetganger;
  • conflictvrije kruispunten (tunnel, brug ?);
  • breedte: 3m dubbelrichting;
  • verhard (asfalt, beton) en verlicht;
  • herkenbaarheid - continuïteit (bewegwijzering);
  • logische aansluiting op andere (boven)lokale routes;
  • zo weinig mogelijk omwegen.

We kondigden het al aan op onze Facebookpagina: men dreigt te kiezen voor een tracé dat zondigt tegen de principes van een veilige fietso-strade, nl. een tracélangs het jaagpad van de Zenne, waar snelle (pendelaars) en trage fietsers (scholieren) elkaar kruisen, fietsers en voetgangers niet gescheiden kunnen worden, 3m breedte dubbelrichting niet overal haalbaar blijkt en de afstand tussen de steile berm van de Zenne en de fiets-o-trade wel heel klein is ...

Daarom vinden wij een fietssnelweg langs de spoorlijn Mechelen ? Vilvoorde dus een veel beter alternatief. Die beantwoordt aan alle criteria. Het is bovendien de kortste afstand tussen het station van Mechelen en het station van Vilvoorde. Het tracé loopt via de Schoenweverbrug in Houtem en sluit aan op bestaande fietspaden langsheen de Woluwelaan. Ook op budgettair vlak zit het goed: met beperkte extra middelen zijn veel meer extra fietspaden mogelijk.

In het huidige voorstel gaat het gewoon om een opwaardering van bestaande fietspaden met hier en daar een kleine verbinding, maar waar enorme kosten voor het asfalteren en afscheiden aan verbonden zijn. Bovendien leveren ze geen extra kilometers veilige fietspaden op.

Ondanks onze oproep tot inspraak van de Zemstenaars heeft de gemeente haar wil doorgedreven. Participatie van de burger kan dus blijkbaar alleen als het moet, als het van bovenaf wordt opgelegd, zoals bij het Klimaatactieplan, anders niet.

BRAM DELWICHE Secretaris