Stukje openbaar bos en aanpalende weilanden moeten wijken voor villawijk!

Stukje openbaar bos en aanpalende weilanden moeten wijken voor villawijk!

In het Noordoosten van onze gemeente ligt een prachtig gebied: open velden en akkers langs de oevers van de Barebeek dat in de volksmond De Werfhei wordt genoemd. Het is de laatste grote lap landbouwgrond in Hofstade en een ware belevenis voor wandelaars en fietsers. De Werfhei (-de) staat echter al jaren onder druk van verkavelaars en onlangs is er een aanvraag ingediend om een wijk te bouwen ter hoogte van de Grensstraat en de Hanswijkbeekstraat. Hiervoor moet publiek bos en weiland verdwijnen. Wij verzetten ons hier tegen en roepen het gemeentebestuur op om hetzelfde te doen. Het bos dat op de schop gaat staat al op de Ferrariskaarten uit 1771 (!) en heeft ondanks de beperkte oppervlakte natuurlijke, landschappelijke en recreatieve waarde. Het weiland vormt een fraaie zichtas op een binnengebied van ruim 45 hectare. Een veldweg tussen bos en wei is een zachte verbindingsweg tussen de Grensstraat en de Leuvense Vaart en een goed alternatief voor de drukke Tervuursesteenweg. Bij de aanleg van de nieuwe wijk is één van de opties de Grensstraat door te trekken tot de Vaartdijk. Wij zien dit niet zitten want dit zou het rustige karakter wijk met enkel doodlopende straten helemaal veranderen. De aanleg van negentien woningen in het gebied is bovendien risicovol voor toekomstige bewoners. De Hanswijkbeek stroomt door het bos en maakt het gebied erg drassig. Het bos zelf is een belangrijke buffer bij een hoge waterstand. Bomen houden makkelijk 500 liter water vast pér stuk en de huidige omwonenden maken zich dan ook zorgen over de gevolgen voor hun huizen bij een kaalslag. Het zou niet het eerste bouwproject zijn in de gemeente waardoor (in de beginfase) wateroverlast ontstaat bij de buren.

  Verder stellen wij ons vragen bij de rol van het gemeentebestuur. De gemeente verzette zich in een eerdere legislatuur nog tegen extra bebouwing op de Werfhei. In een eerder Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) wordt dit gebied nog beschreven als waardevol en worden de effecten op de waterhuishouding aangehaald. Groen Zemst pleit voor een transparant gemeentebestuur dat bij grootschalige bouwprojecten overlegt met belanghebbenden (bewoners, landbouwers, natuurbeheerders, ? ) en experten.

Het is ten slotte erg ironisch dat de geplande woonwijk niet eens tegemoet komt aan het tekort aan kleine, betaalbare woningen. In het project zitten meerdere open bebouwingen waarvan sommige op percelen staan van bijna 9 are. Deze huizen zijn onbetaalbaar voor jongeren en alleenstaanden die nu noodgedwongen uit hun dorp wegtrekken.

Onze bestuursleden dienden alvast een bezwaarschift in en tekenden de petitie tegen dit project. Met Groen Zemst blijven we ons  inzetten voor de Werfhei en andere open ruimte in Zemst die wordt bedreigd. Voor meer informatie over dit dossier kan u terecht op [email protected] of op 0489 41 80 72