PLAN BLOSO HOFSTADE IS GEMISTE KANS VOOR NATUUR

PLAN BLOSO HOFSTADE IS GEMISTE KANS VOOR NATUUR

Het plan voor het BLOSO-centrum in Hofstade scoort slecht op vlak van natuurbescherming. Van de beloftes lijkt weinig in huis te komen. Dat sport en natuur hand in hand kunnen in en rond het BLOSO-domein, dromen we al jaren. De diverse actoren legden hiervoor ook de nodige doelen vast in het Provinciaal Uitvoeringsplan voor Bloso-Centrum Hofstade. Helaas worden de belangrijke doelstellingen van het ontwerp niet gerealiseerd. Zo omvatten de natuurwaarden niet alleen het bosgedeelte, maar ook de waterpartijen waar talrijke watervogels rusten, broeden en overwinteren. In de regio is de aanwezigheid van dit gebied van groot belang, gezien de talrijke soorten die hier verblijven. Nergens kunnen we in het PRUP beschermende maatregelen terugvinden. Aansluitend bij de vijver van 25 ha huist een reigerkolonie. De zone tussen de vijver van 25 ha en de volgende kleine vijver is dan ook ontoegankelijk voor het publiek, om de reigers de nodige rust te gunnen. In het PRUP is er geen garantie voor het in stand houden van de kolonie.

Op verschillende plaatsen in het noordelijk bosgedeelte komen tal van waardevolle en zeldzame zwammen voor. Het ontwerp PRUP voorziet in gebruik van de wegen in het natuurgebied door  verschillende gebruikers. Er wordt een verweving met recreatie voorgesteld, met o.m. een natuurleerpad, maar ook een MTBparcours. Zo'n parcours is moeilijk te verzoenen met een wandelpad en  zeker niet met een natuurleerpad. De aanwezige soorten paddenstoelen worden zo niet gerespecteerd. Ook hier dus geen bescherming!

De zone rondom het NMBS ?bassin krijgt een belangrijke recreatieve functie, waardoor ze haar belang als natuurgebied verliest. Dit hypothekeert sterk de voorziene verbinding met het Vriezenbroek. De voorgestelde ecotunnel - bovendien niet recht, - ter hoogte van de beheerderswoning, zou een recreatiegebied aan een natuurgebied laten grenzen. Conclusie: een verbinding met het Vriezenbroek is er dus niet zoals voorzien.

Het ontwerp voorziet in het vastleggen van het Prinsenveld als natuurgebied. Deze doelstelling wordt verder doorverwezen naar andere processen. Nochtans heeft de gemeente als compensatie voor de omzetting van het zuidelijk deel van de vijver van 35 ha naar recreatiegebied altijd gesteld dat het Prinsenveld de status van natuurgebied zou krijgen.


Slotsom: Onder de huidige vorm is het ontwerp voor Bloso-Centrum Hofstade onaanvaardbaar!