Petanquehal op chiroterrein in Hoftstade

Petanquehal op chiroterrein in Hoftstade

Er komt een petanquezaal op de plaats van de oude chirolokalen achter de kerk van Hofstade. Zo kunnen liefhebbers ook in de winter spelen. De zaal komt er mede op vraag van Groen. De zaal moet klaar zijn tegen het begin van de winter dit jaar en telt vier terreinen. De voorwaarde die de gemeente stelt is dat alle petanqueverenigingen een overkoepelend orgaan samenstellen: een vzw of feitelijke vereniging. Deze treedt dan op als unieke aanspreekpartner voor het gemeentebestuur en neemt ook de kosten op zich voor bijvoorbeeld energie en water. Als alle betrokken organisaties hun steentje willen bijdragen, dan kan zo'n overkoepelend orgaan zeker opgericht worden. Op 19 maart zijn alle verenigingen, die reeds hun interesse lieten blijken, hiervoor uitgenodigd in het gemeentehuis. Spelers kunnen in de zomer op verschillende plaatsen terecht om te petanquen: seniorenverenigingen, KWB-afdelingen en buurtcomités hebben verschillende petanquepleintjes ter beschikking. Maar tijdens de lange winterperiode was er geen geschikte accommodatie. Dat is jammer, want petanquen kun je op alle leeftijden en op veel plaatsen is petanque een sociaal gebeuren geworden.

Toen we hoorden dat de Chiro in Hofstade de lokalen achter de kerk zou verlaten, heeft Groen als eerste politieke partij de vraag van de petanquers ondersteund. Op ons initiatief heeft kartelpartner SP.A hierover geïnterpelleerd tijdens de gemeenteraad van oktober. Ook VLAM zat direct op dezelfde golflengte. Wij gaan dit toffe initiatief zeker opvolgen en jullie op de hoogte houden?.

DANNY ?VERBELEN