Ook tijdens werken bussen nodig in Hofstade

Ook tijdens werken bussen nodig in Hofstade

Op 27 februari startte de herinrichting van het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Zemstsesteenweg en de Zemstbaan. Groen Zemst steunt uiteraard deze noodzakelijke ingreep die de doorstroming én de verkeersveiligheid moet verbeteren. Met onze partij willen wij echter wijzen op enkele problemen die ontstaan zijn bij de werken.  Enerzijds is 's avonds de werf slecht verlicht waardoor de veiligheid van passanten in het gedrang komt. Dit geldt specifiek voor fietsers die momenteel in de twee rijrichtingen gebruik maken van hetzelfde fietspad.

 

 

 

 

Anderzijds willen we met onze partij het gemeentebestuur wijzen op de mobiliteitsproblemen die ontstaan door de ?noodzakelijke- omleiding. Voor automobilisten en fietsers is dit 'slechts' hinderlijk maar voor het openbaar vervoer heeft dit grotere gevolgen. Bussen van De Lijn op lijn 683 rijden voor de duur van de werken om en hierdoor worden onder andere de haltes 'Carrefour', 'Ontmoetingscentrum' en 'Steppeke' niet of nauwelijks bediend. Het aantal busverbindingen in Hofstade-Centrum valt hierdoor terug van 6 tot 2 per uur. Aangezien lijn 280 én het NMBS station Hofstade op zondag niet worden bediend betekent dat ook dat er één dag per week geen enkele vorm van openbaar vervoer is in Hofstade.

 

Groen Zemst wil als constructieve oppositiepartij ook enkele concrete oplossingen aanbieden om basismobiliteit te blijven voorzien. De eerste is de bussen op lijn 280 gedurende de werken ook op zondag te laten uitrijden waardoor onder andere de stations van Mechelen en Vilvoorde en voorzieningen als het AZ Sint-Maarten bereikbaar blijven. Ook de dorpen Elewijt en Eppegem worden hiermee bediend. Een andere concrete oplossing is één of meer lijnen die de Gandhiwijk in Mechelen als eindhalte hebben (550, 551 en 552) tijdelijk ? en al dan niet enkel op zondag- te laten doorrijden tot Hofstade Station. Ook met deze maatregel blijven grote stations en basisvoorzieningen bereikbaar én wordt er tegemoetgekomen aan de extra stroom bezoekers voor 'De Plage' die het mooie weer met zich mee brengt.

 

Wij vinden dat een dorp met ruim 4 000 inwoners zeven dagen op zeven toegang tot openbaar vervoer verdient! Verschillende inwoners (waaronder jongeren, senioren en minder mobielen) zijn hiervan afhankelijk en de afgelopen jaren is er al té veel gesnoeid in het aanbod. Onder andere het verdwijnen van de Belbus was een klap voor heel wat inwoners maar ook het stelselmatig afbouwen van bus- én treinverbindingen weegt op de Zemstenaar.

 

Daarom hebben wij met Groen Zemst er bij De Lijn en het Gemeentebestuur op aangedrongen om alternatieven te voorzien.

 

Zemst heeft enerzijds een erg groot percentage uitgaande pendelaars (inwoners dat werkt buiten de eigen gemeente), anderzijds trekken er dagelijks ruim 1 500 scholieren naar buurgemeenten omdat Zemst geen secundaire scholen heeft. Een goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk vergroot de dorpskracht, verkort de files, draagt een steentje bij aan de verkeersveiligheid én is beter voor het milieu dan de wagen.