HET BOS VAN AA EINDELIJK NATUURGEBIED IN BEHEER!

HET BOS VAN AA EINDELIJK NATUURGEBIED IN BEHEER!

Waterwegen en Zeekanaal NV en Natuurpunt hebben afgelopen zomer een gebruiksovereenkomst afgesloten voor het omwalde "Bos van Aa" in Zemst-Laar. Het terrein werd vroeger gebruikt als zandwinningsgebied, maar geldt intussen als een zeer waardevol natuurgebied. Het natuurgebied heeft al een (woelige) geschiedenis achter de rug. De eerste meldingen van het Bos van Aa dateren al van in de 14e eeuw. Het bos was toen ongeveer 540 ha groot.Door de houtkap overal, bleef niet veel over van het bos en werd het grotendeels omgevormd tot landbouwgebied. Tot de jaren '60 van vorige eeuw bestond dit landbouwgebied vooral uit boomgaarden. Begin jaren '70 werd hiervan 220 ha onteigend door de overheid voor de aanleg van een nieuwe sluis te Zemst. Een 120 ha groot gebied werd omdijkt om er het slib in te storten dat vrijkwam bij de aanleg van de sluis. Het water werd via de Aabeek afgevoerd.

Eind jaren '70 begon firma De Dijcker met zandwinning uit de restanten van het opgespoten slib. Na verloop van tijd werd steeds dieper gegraven, zodat een zandgroeve ontstond.

Ondertussen ontstonden er plannen om het gebied om te vormen tot een stortplaats, terwijl ook een motocrossterrein er de rust kwam verstoren.

90 kwam er ook verzet uit de streek tegen deze plannen via de actiegroep MENZZ (Moet Er Nog Zand Zijn). Voor Groen en de actiegroep mocht het gebied enkel gebruikt worden voor zandwinning, om het daarna om te vormen tot natuurgebied.

Dankzij deze beheersovereenkomst is het natuurgebied een feit. Beter nog, Natuurpunt zal dit terrein verder beheren, zodat de natuurdoelstellingen van de Europese Habitatrichtlijn kunnen gerealiseerd worden. Het Bos van Aa zal zich verder kunnen ontwikkelen tot een regionaal topnatuurgebied, onderdeel van het Europees Natura 2000-netwerk.

Verder komen er ook wandelpaden, zodat het gebied toegankelijk zal zijn voor wandelaars en (andere) natuurliefhebbers.