GROENER = SOCIALER

GROENER = SOCIALER

Voor het eerst in de 30-jarige geschiedenis van Groen-Zemst zetelen we in de OCMW-raad. Een uitgelezen kans om ons sociaal en ecologisch programma in de praktijk om te zetten, in het belang van de zemstenaar. Maar eerst willen we u, kiezer, danken voor de steun en het vertrouwen dat u onze kandidaten hebt gegeven tijdens de afgelopen verkiezingen.Behalve het mandaat in het OCMW delen we met onze kartelpartner ook het vast bureau: Sp.a neemt de eerste 3 jaar voor zijn rekening, Groen is de laatste 3 jaar van de legislatuur aan zet. Een bewijs dat het kartel sp.a ? Groen wel degelijk werkt in Zemst. De komende 6 jaar zullen we als kartel constructief samenwerken, zowel in het OCMW als in de andere bestuursorganen van de gemeente. De samenwerking laat ons toe, punten op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en een stevige vinger aan de pols te houden.

Sinds januari zit Bart Vanpoucke voor Groen in de OCMW-raad. Zijn visie is  duidelijk: "De medewerkers en vrijwilligers leveren over alle diensten van het OCMW heen fantastisch werk. Dag in dag uit voeren zij hun taak met hart en ziel uit. Jammer genoeg is de Zemstenaar te weinig vertrouwd met de dienstverlening van het OCMW. Velen mislopen hierdoor kans op ondersteuning, anderen miskennen het nut van ons goedwerkende OCMW. Voor Groen is een betere communicatie van het OCMW over haar werking en over wat ze kan betekenen voor de inwoners een prioriteit in de komende legislatuur."

alleen maar toenemen. Het OCMW moet zich hierop voorbereiden zonder de financiële draagkracht ervan uit het oog te verliezen. De recente opstart van een inloopcentrum voor schuldbemiddeling is alvast een stap in de goede richting. En onder het motto 'jong geleerd, is oud gedaan' is ook een  educatief project rond gezond geldbeheer voor jongeren een aanrader.