GROEN ZEMST ZORGT VOOR GROENER OCMW-WAGENPARK.

Op 28 september 2016 werden twee nieuwe voertuigen officieel in gebruik genomen. Voor de gemeentelijke werkliedendienst een vrachtwagen (diesel) met kiepbak en voor het OCMW een lichte vrachtwagen op CNG (aardgas). Aanvankelijk was voorzien om voor beide vrachtwagens opnieuw voor diesel te kiezen. Met argumentatie en debat overtuigde Bart Vanpoucke. zowel het vast bureau als de voltallige OCMW-raad om voor het OCMW een voertuig op aardgas aan te schaffen, aangeboden via een groepsaankoop van Eandis. Voor Groen was het duidelijk dat naast het ecologisch aspect (cfr. Burgemeestersconvenant) er nog redenen waren om niet voor een dieselvoertuig te kiezen. Voor korte

afstanden en met dagelijks een zeer beperkt aantal kilometers is diesel gewoon geen goede optie. Diesel zorgt voor extra uitstoot van fijn stof, de korte afstanden voor een versnelde slijtage van de roetfilter. En dat brengt extra kosten met zich mee. Verder is CNG-brandstof veel milieuvriendelijker en goedkoper dan diesel, waardoor de investering zichzelf op termijn terugverdient. Spijtig dat de gemeenteraad het OCMW niet volgde. Want ook voor de vrachtwagen met kiepbak gelden de korte afstanden en beperkt aantal kilometers. Bovendien was er een CNG-alternatief bij Iveco. Dat daar een meerprijs aan verbonden is, lijkt ons logisch. Maar het prijskaartje van gezondheid en milieu zal nog veel hoger worden, als we daarvoor NU niets ondernemen !!