Groen Zemst trekt in 2018 alleen naar de kiezer

Groen Zemst trekt in 2018 alleen naar de kiezer

Met het bestuur van Groen Zemst hebben we na rijp beraad besloten om met een eigen lijst deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. We hebben de voorbije weken alle argumenten voor en tegen het verder zetten van het huidige kartel afgewogen en besloten om uit te gaan van onze eigen sterkte. Dit hoeft ons niet te beletten om verder te blijven samenwerken met onze kartelpartner.Groot Zemst heeft nood aan een eigen Groen project. In 2018 willen wij de Zemstenaar dan ook volop deze optie bieden. We gaan resoluut voor een progressief programma, waarbij aandacht voor ieders gezondheid en efficiënt beheer van de middelen voorop staan.

 

 

Daarbij streven we een evenwicht na tussen de sociale, economische en ecologische belangen in onze gemeente.

Groen wil onder meer werk maken van een ambitieus klimaatactieplan, om zo een duurzame, groene en landelijke gemeente te blijven.

Aandacht voor betaalbaar wonen en een verantwoord mobiliteitsbeleid staan daarin centraal. Ook een proactief kinder- en jongerenbeleid evenals de aandacht voor senioren zijn speerpunten waarrond Groen Zemst haar programma zal opbouwen. Tot slot zal Groen ook blijven toezien op een goede integratie van het OCMW in de sociale diensten van de gemeente.

Om ons programma verder concreet gestalte te geven leggen wij ons oor te luisteren bij onze achterban, partners en experten ter zake. Wij willen samen bouwen aan een Groen programma voor Zemst.

Om ons programma te kunnen uitwerken én uitvoeren kunnen we alle hulp gebruiken. Een eigen lijst betekent immers een serieuze uitdaging voor onze ploeg. Elke geëngageerde Zemstenaar, die het "groene gedachtengoed" deelt en een hart heeft voor onze gemeente is welkom: we hebben voor ieder wat wils!

Werk je graag inhoudelijk mee aan een programma of een campagne? Dat kan zowel voor als achter de schermen! Uiteraard zullen we ook heel wat mensen kunnen gebruiken voor de praktische kant van de campagne. Wij zijn doorlopend op zoek naar postbodes, plakkers, vrijwilligers voor evenementen of misschien een andere functie waar we nog niet stil bij staan. We vinden zeker iets dat past bij je interesses en - beschikbare - tijd!