Groen fietst samen met Ronny Mosuse naar school

Groen fietst samen met Ronny Mosuse naar school

  Op 6 september fietsten Groen Zemst en Ronny Mosuse, peter van de kandidatenlijst van Groen in Zemst, naar school in Hofstade. Groen wil aantonen hoe enkele ingrepen, bekeken vanuit het perspectief van de fietser, vaak een groot verschil kunnen maken. Een aantal onveilige verkeerssituaties voor fietsers op weg naar de school van de kinderen van Ronny, illustreren dit perfect.    Ronny Mosuse: “Het is al te gek dat de politie schoolkinderen terechtwijst als ze het fietspad aan de Tervuursesteenweg richting Hofstade aan de verkeerde kant nemen. De gemeente zou beter een veilige oversteekplaats aan de Private Weg of Steppeke voorzien of het fietsen tot daar in dubbele richting toelaten, zodat kinderen niet moeten oversteken”. Groen stelt ook voor om de Private Weg als doorgangsweg af te sluiten voor autoverkeer, zodat hij niet meer als sluipweg kan worden gebruikt. “De Graaf Cornetstraat is onlangs een fietsstraat geworden. Een stap in de goede richting. Nu nog een betere signalisatie en verkeersremmers om te vermijden dat automobilisten ons voorbij kunnen steken” zegt een buurtbewoner die begin dit jaar nog een zwaar ongeval had in deze straat. "Overigens kan ook het paadje worden opengesteld tussen de Tervuursesteenweg en de speelplaats van basisschool Ter Berken", voegt Voorzitter Danny Verbelen er nog aan toe. "Dat zou de toegang tot de school alvast veiliger maken."   "Inderdaad, we kiezen nu voor Hofstade, maar we zouden deze actie in alle deelgemeenten van Zemst kunnen herhalen. Overal zijn er wel onveilige verkeerssituaties die we met eenvoudige en goed doordachte ingrepen zouden willen aanpakken”. zegt Luc Van Ingelgom, kandidaat op de Groen-lijst en mobiliteitsexpert. Groen Zemst trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk de kaart van de kwetsbare weggebruiker. De veiligheid en het comfort van de fietser en de voetganger staan centraal, onder meer door een afgescheiden gemeentelijk fietsnetwerk en meer zones 30. Dit sluit ook perfect aan bij de andere speerpunten van hun programma: duurzaamheid en leefbare dorpskernen.