GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VAN BEDENKELIJKE KWALITEIT

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VAN BEDENKELIJKE KWALITEIT

?Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Zemst hangt met haken en ogen aan elkaar. Plannen voor sommige dorpen ontbreken, cijfers zijn gedateerd en behoeften amper becijferd. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) legt in grote lijnen de toekomstige bestemming vast die de gemeente wil geven aan alle gronden. Daarom is Groen voorstander van grondig studiewerk om tot de juiste beslissingen te kunnen komen. Jammer genoeg stellen wij vast dat dit zeer omvangrijke document van 277 pagina's van een bedroevende kwaliteit is. De Zemstenaar betaalde al meer dan 103.260 euro aan het studiebureau om 84 pagina's echte tekst te schrijven. Dit is 1.229 euro per pagina. Zo ontbreken de dorpen Zemst-Bos, Weerde enLaar en zijn de toekomstige behoeften aan landbouwgrond en KMOzones niet of nauwelijks becijferd. De toekomstige behoefte aan woon- en woonreservegebieden worden dan weer geraamd op basis van cijfers uit 2009. Zeker voor de nood aan woongebieden verkiest Groen dat de recente bouwprojecten in rekening worden gebracht in onder andere Hofstade en Eppegem. Daarnaast werden er ook 250 permanente woongelegenheden gecreëerd in de woonzorgcentra Ambroos, Releghem en Zonnesteen. In de plannen voor Hofstade zien we dat er een zeer groot uitbreidingsgebied voor wonen en andere activiteiten voorzien wordt langs de Tervuursesteenweg, tussen de Barebeek en de Ossebeemdstraat. Er is ook een inbreidingsgebied getekend op de locatie van het huidige kerkhof en tenslotte zijn het Ontmoetingscentrum en de vroegere locatie van de chiro aangeduid als reconversiegebieden. Gelukkig staan er in het GRS ook opties die Groen al jaren vooropstelt: kernverdichting en versterking van de stationsomgevingen. In Eppegem en Weerde zijn hiervoor echt kansen, maar waar er aan de NMBS-halte in Hofstade vrije ruimte is voor bijkomende woningen of voorzieningen is ons een raadsel. Nog twee bedenkingen: het 'bindend gedeelte' van het GRS omvat de concrete acties en de plannen op korte termijn (volgende 5 jaar). Voor Groen is dit het belangrijkste gedeelte. Maar dit deel beslaat amper zeven van de 277 bladzijden. Bovendien staan er veel algemeenheden en opsommingen in. De terreinen voor woonreserve krijgen wel de nodige aandacht, maar worden niet met naam vernoemd. De geïnteresseerde lezer moet dus verdere informatie zoeken in de voorgaande 77 pagina's van het 'richtinggevend gedeelte'. CD&V en NV-A proberen de inwoners ervan te overtuigen dat er tot 2027 geen extra woongebied aangesneden wordt, maar elke aandachtige lezer begrijpt dat het gemeentebestuur met dit GRS werkelijk alle kanten op kan.?

DANNY VERBELEN danny.verbelen_at_groen.be