BEGELEID WONEN - WAAROM MOEILIJK ALS HET MAKKELIJK KAN?

BEGELEID WONEN - WAAROM MOEILIJK ALS HET MAKKELIJK KAN?

Dat er in Zemst nood is aan een betere woonondersteuning van gehandicapten, staat als een paal boven water. Maar dan liever niet halsoverkop en ondoordacht! Deze zomer kwam aan de Brusselsesteenweg een pand vrij ter hoogte van Villa Clementina. Halsoverkop heeft de OCMW-voorzitter (CD&V) besloten, een inclusie-project op te starten. Op de recente raad van 24 september bleek dat het gaat om een samenwerking met Inclusie Invest. Het OCMW zou dan als projectdrager optreden, zodat Inclusie Invest het pand kan verwerven.Met de voltallige OCMW-raad zijn we het erover eens dat er werk moet worden gemaakt van inclusie - het ondersteunen van gehandicapten in zelfstandig begeleid wonen - in onze gemeente.

Tijdens de raad bleek het evenwel om een zonevreemde woning te gaan, in natuurgebied. Hierdoor kunnen er in een eerste fase maar 6 woonkamers worden ingericht, met beperkt sanitair. Op termijn voorziet het project een uitbreiding tot 12 woonkamers. Daarvoor moet er wel een nieuw RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) in het leven geroepen worden, waarbij het natuurgebied zal herbestemd worden als zone van openbaar nut. Hoe groot deze zone zal zijn en hoe de compensatie op milieuvlak zal verlopen, blijft voorlopig nog een raadsel.

Ook stellen we vast dat het om een zeer oude en slecht geïsoleerde woning gaat, wat ingrijpende renovatiekosten met zich brengt. Ook de ligging aan de drukke steenweg, ver weg van de dorpskern, lijkt ons niet optimaal voor mensen met een beperking.

Groen-lid Bart Vanpoucke was dan ook niet te spreken over de wijze waarop dit dossier door de strot van de raadsleden werd geduwd. Op de vraag of er alternatieven waren bekeken, was het antwoord van de meerderheid (CD&V ? NV-a) nihil. Onbegrijpelijk voor een dossier van deze omvang.

"Ik heb er in de raad op aangedrongen om het dossier met een maand uit te stellen en naar betere alternatieven te kijken op vlak van locatie. De meerderheid (CD&V ? NV-a) had er geen oren naar! "

Voor Groen Zemst kan het inclusie-project gerust op bestaande OCMW- of gemeentegronden liggen, in een van de woonkernen. Via erfpacht zou onmiddellijk een project voor 12 bewoners gedragen kunnen worden, voorzien van fatsoenlijke ruime kamers met uitgebreid sanitair. Ook de beslommeringen over het zonevreemd liggen, de veiligheid en de verschillende bouwfases zijn dan meteen van de baan.

Wordt vervolgd ....