Asielbeleid in Zemst: mag het wat meer zijn?

Asielbeleid in Zemst: mag het wat meer zijn?

Mensen van buitenlandse origine belanden sneller in de armoede. Een goed integratiebeleid is dan ook belangrijk als we armoede efficiënt willen bestrijden. Het huidige asielbeleid in onze gemeente reikt niet verder dan het aanwenden van middelen die van bovenaf worden toegeschoven. En dat is een spijtige vaststelling. Zodra vluchtelingen over een verblijfsvergunning beschikken, vallen ze terug op zichzelf. Op drie maanden tijd moeten ze een woning en een job vinden, en zich in onze samenleving integreren. Het is voor Belgische mensen met een laag inkomen al niet evident om in Zemst op de private markt een woning of appartement te huren, laat staan voor asielzoekers. Ze trekken meestal naar de steden, waar we met concentraties te maken krijgen die de integratie niet bevorderen. Kunnen we niet beter investeren in gespreide wooncapaciteit in de gemeenten, zodat ze op middellange termijn iets kunnen teruggeven aan de samenleving die hen bescherming biedt? Twee belangrijke elementen daarin zijn betaalbare huisvesting en een snelle erkenning van hun diploma's. Op die manier kunnen ze hun capaciteiten op onze arbeidsmarkt volwaardig benutten en zich makkelijker integreren. BART VANPOUCKE

Ocmw-raadslid

[email protected]