Vrije tijd en ontspanning

Onze dagen worden snel gevuld met werk, school of huishouden. Daarom dat we ook zoveel belang hechten aan het zinvol en plezant invullen van onze vrije tijd en ontspanning met familie en vrienden. Dat hoeft niet altijd vergezocht te zijn. 

We voorzien natuurlijke en avontuurlijke speeltuinen waar het kan. We kijken waar natuurgebieden toegankelijk kunnen worden gemaakt voor rolstoel en kinderwagen. 

Cultuur is er niet enkel voor volwassenen maar kan ook op maat van de jeugd en dit uit zich in de programmatie van de Melkerij. De gemeente zoekt naar creatieve ruimtes waar inwoners hun ei kwijt kunnen.

We ondersteunen wijkwerking en wijkcomités logistiek en financieel. Leegstaande kerken proberen we zoveel mogelijk te herbestemmen waarbij we streven naar multifunctioneel gebruik. 

We zorgen dat verschillende sporten, ook minder evidente, kunnen worden beoefend in onze gemeente. Verenigingen kunnen rekenen op onze steun, bij de opstart maar ook structureel.