Veerle Wijffels

Gemeenteraadslid

Veerle is oudgediende van onze partij. Ze was jarenlang medewerkster van Groen Europarlementslid Bart Staes. In Zemst zet ze zich in om het leven van "plussers" waardig te houden. Betaalbaar en gezond wonen is een basisrecht en een topprioriteit net zoals langer kunnen thuis wonen met de nodige hulp en ondersteuning.  

Veerle werd in 2018 verkozen in de gemeenteraad. Ze zetelt ook namens Groen in de politieraad.