Rit Boogaerts

Rit Boogaerts

Rit Boogaerts

Al 34 jaar lang inwoonster van Zemst-Laar, moeder van drie volwassen kinderen, één kleindochtertje en echtgenote van Paul. Rit is supergelukkig dat ze met haar gezin in een mooie groene omgeving kan wonen en hoopt dat dit ook zo kan blijven. Zowel professioneel als privé tracht ze bewust met de groene visie bezig te zijn.

Rit heeft 8 jaar gewerkt als onderwijzeres maar na de geboorte van haar kinderen heeft ze samen met haar man in 1990 een bedrijf opgestart om professioneel bezig te zijn in de ecologische bouwwereld van energiezuinig en passief bouwen. Kwalitatieve bouwpraktijken, correct isoleren en goed advies geven, dragen een steentje bij tot het tegengaan van de klimaatopwarming.

De klimaatopwarming, waarvan de tekenen steeds duidelijker worden, is voor Rit een grote bezorgdheid, zeker naar de komende generaties toe. Als gemeente kunnen wij ons steentje bijdragen.

Het gemeentebestuur van Zemst moet de durf hebben om fundamentele doordachte stappen te zetten die belangrijk zijn op lange termijn: anders omgaan met mobiliteit met meer respect voor de zwakke weggebruikers, stimuleren van  bio-landbouw, energiezuinige openbare gebouwen en huisvesting, een ruimtelijke ordening die de open, groene ruimte in stand houdt, aandacht voor alle inwoners van Zemst en ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. Er is meer dan Zemst alleen.

Naast het professionele leven is Rit al jaren vrijwilligster bij Oxfam Wereldwinkel Zemst omdat ze overtuigd is dat een eerlijke prijs rechtstreeks betalen aan de producent in het Zuiden een manier is om kansen te bieden aan producenten die het vaak heel moeilijk hebben o.a. omwille van onrechtvaardige handelsregels.

Voor Rit blijft de bewustmaking rond belangrijke thema’s, de transparantie van het gemeentelijk beleid en de inspraak van zijn inwoners van groot belang.

Daarom vindt ze het nodig dat er in de gemeentelijke politiek mensen mee kunnen besturen die overtuigd zijn dat beleid voeren anders kan en zich willen inzetten om zorg te dragen voor alle inwoners van Zemst en het leefmilieu, onze moeder aarde, waar de gemeente Zemst toch een klein stukje van is.

Rit Boogaerts

20ste plaats

Al 34 jaar lang inwoonster van Zemst-Laar, moeder van drie volwassen kinderen, één kleindochtertje en echtgenote van Paul. Rit is supergelukkig dat ze met haar gezin in een mooie groene omgeving kan wonen en hoopt dat dit ook zo kan blijven. Zowel professioneel als privé tracht ze bewust met de groene visie bezig te zijn.

Rit heeft 8 jaar gewerkt als onderwijzeres maar na de geboorte van haar kinderen heeft ze samen met haar man in 1990 een bedrijf opgestart om professioneel bezig te zijn in de ecologische bouwwereld van energiezuinig en passief bouwen. Kwalitatieve bouwpraktijken, correct isoleren en goed advies geven, dragen een steentje bij tot het tegengaan van de klimaatopwarming.

De klimaatopwarming, waarvan de tekenen steeds duidelijker worden, is voor Rit een grote bezorgdheid, zeker naar de komende generaties toe. Als gemeente kunnen wij ons steentje bijdragen.

Het gemeentebestuur van Zemst moet de durf hebben om fundamentele doordachte stappen te zetten die belangrijk zijn op lange termijn: anders omgaan met mobiliteit met meer respect voor de zwakke weggebruikers, stimuleren van  bio-landbouw, energiezuinige openbare gebouwen en huisvesting, een ruimtelijke ordening die de open, groene ruimte in stand houdt, aandacht voor alle inwoners van Zemst en ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. Er is meer dan Zemst alleen.

Naast het professionele leven is Rit al jaren vrijwilligster bij Oxfam Wereldwinkel Zemst omdat ze overtuigd is dat een eerlijke prijs rechtstreeks betalen aan de producent in het Zuiden een manier is om kansen te bieden aan producenten die het vaak heel moeilijk hebben o.a. omwille van onrechtvaardige handelsregels.

Voor Rit blijft de bewustmaking rond belangrijke thema’s, de transparantie van het gemeentelijk beleid en de inspraak van zijn inwoners van groot belang.

Daarom vindt ze het nodig dat er in de gemeentelijke politiek mensen mee kunnen besturen die overtuigd zijn dat beleid voeren anders kan en zich willen inzetten om zorg te dragen voor alle inwoners van Zemst en het leefmilieu, onze moeder aarde, waar de gemeente Zemst toch een klein stukje van is.