Open ruimte in balans

Zemstenaren wonen dicht bij de stad maar genieten van nog heel wat open ruimte. Toch staat ook bij ons de open ruimte onder druk. Ruimtegebruik en hedendaags woonbeleid kunnen nochtans perfect samengaan. Die balans zoeken we op. 

We zetten dan ook in op compacter en energiezuiniger wonen. Alternatieve woonvormen krijgen voorrang. Bestaande grote, maar oude percelen nabij de woonkernen herkavelen we naar mogelijk naar hedendaagse woonnormen. We snijden geen woonuitbreidingsgebieden aan. 

We werken een gemeentebreed RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) uit voor de open ruimte als geheel. We ontsnipperen waar mogelijk de bestaande open ruimte door open verbindingen te creëren of te vrijwaren. En we werken een gemeentelijk bos- en natuurplan uit.

Natuurbeheer en landbouw gaan hand in hand. Scholen worden betrokken bij kleine groenprojecten. Kinderen worden mede-eigenaar van de natuur. 

Ten slotte optimaliseren we de werking van de GECORO en de informatiedoorstroming daarin.