Modern en transparant bestuur

Een gemeente bestaat door en voor de burger. Daarom maken we het bestuur van onze gemeente volledig transparant en waar het kan participatief. We vertrouwen inwoners van Zemst en willen hun betrokkenheid dan ook maximaliseren.

We zetten in op een betere, tijdige, duidelijkere en volledige informatiedoorstroming bij lokale projecten. De gemeente maakt werkt van een hedendaags bidirectioneel communicatiebeleid. De website van de gemeente wordt een hedendaags en interactief platform. 

We voeren een participatiebeambte in die werkt op basis van een participatieplan. Jaarlijks wordt de dienstverlening van de gemeente ook geëvalueerd in samenspraak met de Zemstenaren. 

We maken het financieel plaatje van de gemeente transparant. Subsidiereglementen worden eenvoudiger en duidelijker.

Ten slotte is de voorzitter van de gemeenteraad niet langer de burgemeester en worden de documenten van de gemeenteraad online geplaatst.