Mobiliteit

De zwakke weggebruiker komt centraal te staan in onze mobiliteitsvisie. Ook de auto heeft zijn plaats, maar we willen het gebruik ervan terugdringen voor korte verplaatsingen binnen de dorpen. 

We zorgen voor een lokaal functioneel fietsnetwerk. Duidelijk aangegeven veilige fietsroutes tussen de dorpen, naar scholen, naar sportinfrastructuur. We zorgen voor veilige fietspaden, voeren zone 30 in in woonstraten zonder doorgaand verkeer en werken missing links weg. Zo maken we werk van een veilige fietsbrug over de E19 tussen Weerde en Hofstade en voorzien we aanlooptrajecten naar de F1 fietsostrade.

Fietser en voetganger worden veel zichtbaarder in onze gemeente, we profiteren optimaal van de trage wegen die tot in onze dorpskernen lopen. En we zorgen voor optimale bereikbaarheid van de spoorwegstations voor alle vervoersmodi. Ten slotte pakken we gevaarlijke punten kordaat aan, te beginnen met de doortocht van Eppegem en de verbinding met het station.