Groene thema's in meerjarenplan gemeente

18 September 2019

Groene thema's in meerjarenplan gemeente

Ook op het vlak van mobiliteit worden heldere keuzes gemaakt.

De meerderheidspartijen N-VA, Vlam, Groen en SP.A hebben de grote lijnen van hun meerjarenplan voor de komende zes jaren bekendgemaakt. De doelstellingen en actieplannen werden donderdag 5 september voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie. Groen is erg trots dat er ruim aandacht is voor Groene thema's zoals een doordacht openruimtebeleid, zachte mobiliteit, klimaat, en burgerparticipatie. 

Het bestuur wil maximaal inzetten op het behoud van de steeds schaarsere open ruimte. Bij onze ruimtelijke planning zal voor het eerst de omgekeerde redenering worden toegepast: we maken een openruimteplan voor Zemst (ORIZ) en passen de rest van ons ruimtelijk beleid daar in. Dat is behoorlijk revolutionair. Schepen Joeri Van den Brande (Groen): "Zo beschermen we de open ruimte maximaal, maar daarnaast versterken we en verdichten we ook onze dorpskernen. Ruimtelijke ordening, economie en mobiliteit komen in die visie samen". 

Van den Brande is ook erg blij dat duurzaamheid als rode draad in alle beleidsdomeinen terug te vinden is. “Er komt een ambitieus klimaatactieplan, Zemst wordt een echte fietsgemeente, we werken aan schone lucht en bijkomende natuurgebieden. Al onze maatregelen vormen een coherent geheel. Maar ook in minder evidente domeinen doen we een duurzaamheids- en milieutoets, zoals bij openbare werken, onze scholen enzovoort.”

Ook op het vlak van mobiliteit worden heldere keuzes gemaakt. Bij de opmaak van de verkeersleefbaarheidsplannen voor de deelgemeenten, krijgen fietsers en voetgangers een centrale plaats. Functioneel fietsen wordt op alle vlakken aangemoedigd en wordt zichtbaar in het straatbeeld. Verder zet ook onze gemeente in op gedeelde mobiliteit en mobi-punten

Opvallend in het beleidsplan is ook de nadruk op participatie van burgers en adviesraden in de totstandkoming van het beleid. De adviesraden werden al hervormd, en in sommige gevallen nieuw leven ingeblazen. En bij de opmaak van de verkeersleefbaarheidsplannen krijgen de breed samengestelde burgerpanels een belangrijke stem. 

Van den Brande bevestigt dat coalitiepartijen goed samenwerken: "Met vier partijen slagen we erin om een coherente visie te ontwikkelen waar we met onze gemeente naar toe willen. Dat hadden weinigen voorspeld, maar we bewijzen dat je met vertrouwen, goede wil en een gedeelde ambitie voor Zemst, heel ver kan geraken.”