Louis Verwilghen

Louis Verwilghen

Louis Verwilghen

Als Groene Eppegemnaar van het eerste uur ijvert Louis al meer dan dertig jaar voor natuur en milieu in onze gemeente. Hij stond mee aan de wieg van de Agalev-groep in Zemst. En hij is er van overtuigd dat nu meer dan ooit Groen nodig is, ook in Zemst. 

De afgelopen jaren volgde Louis in de Milieuadviesraad voor Groen verschillende dossiers van nabij op. En bij Natuurpunt werkt hij al jaren op een heel praktische manier aan natuurbehoud en biodiversiteit.

Maar Zemst moet ook een gemeente worden waar iedereen meekan en meetelt, waar veilig kan worden gefietst en gereden, waar er voldoende betaalbare woningen zijn.

Louis Verwilghen

9de plaats

Als Groene Eppegemnaar van het eerste uur ijvert Louis al meer dan dertig jaar voor natuur en milieu in onze gemeente. Hij stond mee aan de wieg van de Agalev-groep in Zemst. En hij is er van overtuigd dat nu meer dan ooit Groen nodig is, ook in Zemst. 

De afgelopen jaren volgde Louis in de Milieuadviesraad voor Groen verschillende dossiers van nabij op. En bij Natuurpunt werkt hij al jaren op een heel praktische manier aan natuurbehoud en biodiversiteit.

Maar Zemst moet ook een gemeente worden waar iedereen meekan en meetelt, waar veilig kan worden gefietst en gereden, waar er voldoende betaalbare woningen zijn.