Gezond en kwaliteitsvol leven

Gezondheid en levenskwaliteit zijn terecht basisverwachtingen van iedereen. Ook de gemeente heeft hierin een rol te spelen. We zorgen ervoor dat mensen niet alleen graag in Zemst leven, maar ook veilig en met een gerust gemoed. 

Voorkomen is beter dan genezen op het vlak van luchtkwaliteit, geluidsoverlast of andere gezondheidsrisico’s. We meten, onderzoeken en analyseren om tot onder meer een onderbouwd luchtkwaliteitsplan en stilteplan te komen. 

We valoriseren het buurtwerk, wijkagent, samenwerking met hulpverleners (CAW, verpleegkundigen, ...). We detecteren waar er zich problemen voordoen op het vlak van levenskwaliteit. 

Een rechtvaardig en daadkrachtig handhavingsbeleid pakt overlast en criminaliteit aan. En we zetten samen met het lokaal politiekorps in op preventie. De gemeente communiceert proactief en efficiënt bij grote evenementen.