Klimaat en duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaatgerichte acties zijn een hoofdzaak en geen bijzaak in een gemeente. Want zelfs lokaal kan je het verschil maken. Belangrijk daarbij is dat we er niet enkel over praten en plannen, maar dat we ook echt dingen doen. Dit kunnen kleine dagelijkse zaken zijn (bewust met afval omgaan), maar ook grotere zaken (een windmolen bouwen i.s.m. een energiecoöperatieve). Duurzaamheid moet structureel en daadkrachtig worden verweven in het beleid.

Duurzamer handelen is niet enkel van belang voor het klimaat, het bespaart je ook geld, verbetert de mobiliteit en is positief voor onze gezondheid. Daarom nemen we de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als uitgangspunt.

De gemeente zoekt ook partners, zoals een energiecoöperatieve om aan energiebesparing of duurzame energiewinning te doen. Bedoeling is om te evolueren naar een klimaatneutrale gemeente.

Verder streven we naar een realistisch afval- en plasticplan in onze gemeente en we treden met Zemst toe tot de statiegeldalliantie. Ten slotte tekent Zemst ook het bijencharter voor gemeenten.