Iedereen telt mee

Zemst is een rijke en diverse gemeente waar veel mensen samen wonen. Toch zijn er verschillende groepen in de gemeenschap die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Er blijft niemand in de kou staan.

Diensten en activiteiten van de gemeente moeten inclusief zijn zodat personen met een handicap ongeremd en volwaardig kunnen participeren. We hanteren hiertoe een inclusietoets

Voor senioren ontbreekt het in onze gemeente aan assistentieflats op maat. We waken erover dat wachtlijsten in de zorg zoveel mogelijk worden weggewerkt en zetten in op diverse kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen. Buurtwerking en sociale netwerken moeten vereenzaming tegengaan.

We blijven investeren in de sociale woningen in onze gemeente en hebben bijzondere aandacht om ook voor grote gezinnen woningen op maat te voorzien. Via een sociaal woonverhuurkantoor corrigeren we de huurmarkt waar nodig. We waken erover dat de toegang tot en communicatie van de OCMW-diensten eenvoudig en laagdrempelig is.

Ten slotte zijn we een solidaire gemeente, met aandacht voor internationale samenwerking. Deze maken we zichtbaarder in onze gemeente en we zoeken ook naar nieuwe initiatieven.