Levendige dorpskernen

De kernen van onze verschillende dorpen moeten de kloppende harten van het sociale en economische leven zijn. Rond de verschillende kerktorens wordt er geleefd, gespeeld en gewerkt. 

Om de vaak wat oudere dorpskernen nieuw leven in te blazen, lokken we mensen naar de kernen. We verdichten waar mogelijk maar we stimuleren ook samenwoonprojecten, bijvoorbeeld assistentiewoningen onder de kerktoren.

We planten 1000 bomen en andere planten in de dorpskernen. We voorzien ook voldoende plekken met wilde bloemen en planten, noodzakelijk om het insectenbestand op peil te houden. 

En in elke dorpskern voorzien wel spelprikkels en sociale prikkels: plekken met speelelementen en buurtbabbelbanken die uitnodigen tot een babbel.